Een bijzonder moment toen enkele nazaten van Louis de Geer een bezoek brachten aan het Huis met de Hoofden.

Visit De Geer Family 2015-1

Bezoek familie De Geer aan het Huis met de Hoofden

Het Huis met de Hoofden zou het huis niet zijn zonder de gebeeldhouwde hoofden van zes Griekse goden. Zij werden in 1634 op de gevel aangebracht door de tweede eigenaar, Lodewijk de Geer, een vindingrijke zakenman die zijn vermogen verdiende in de koper- en ijzerhandel. De hoofden aan weerskanten van de indrukwekkende voordeur, Mercurius en Minerva, verbeelden namelijk het ideaal van de Mercator Sapiens, en zo zag Lodewijk de Geer zichzelf ook. Hij maakte het tot een erezaak om 10% van zijn vermogen te schenken aan de minderbedeelden in Amsterdam. Niet alleen richtte hij een weeshuis op voor de kinderen van de Waalse Kerk en steunde hij vele goede doelen. Hij maakte zijn huis tot een vrijhaven en ontmoetingspunt van denkers, kunstenaars en dichters, en financierde samen met zijn zoon Laurens de publicatie van vele dissidente schrijvers en dwarse denkers waarvan vele werken hun weg vonden naar hun indrukwekkende privé bibliotheek.

Na bijna 400 jaar maakt het Huis met de Hoofden zich op om er de door Joost R. Ritman gestichte Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) te huisvesten. Het was dan ook een bijzonder moment toen enkele nazaten, Maria en Johan de Geer uit Zweden en Ursul de Geer uit Amsterdam, op 25 april 2015 een bezoek brachten aan het Huis met de Hoofden. Joost Ritman en zijn dochter Esther Ritman (directeur van de BPH), Jozef Ritman en Jons en Els Hensel ontvingen hen in het Huis en in de BPH aan de Bloemstraat.

Code of arms Family de Geer_1,2mb

 

De familie De Geer bracht een bijzonder geschenk mee, een ingelijste gravure van hun familiewapen dat ook te zien is op de monumentale schouw in de Grote Sael van het Huis. Nieuw voor ons was het familiemotto dat er onder stond, en dat extra betekenis verleende aan deze bijzondere ontmoeting tussen twee families die verbonden zijn met het Huis met de Hoofden:

Niet zonder reden.

 

 

Visit De Geer Family 2015-3

Visit Johan & Maria de Geer 07

Visit Johan & Maria de Geer 29

Visit Johan & Maria de Geer 27